Powrót do strony głównej

Przegląd WolskiWola – dzielnica Warszawy położona w lewobrzeżnej części miasta.

Jest jedną z 18 jednostek pomocniczych m.st. Warszawy.

Według danych GUS 1 stycznia 2015 dzielnica Wola miała powierzchnię 19,26 km², a liczba mieszkańców (stan na 31 grudnia 2014) wynosiła 138 462.

W XVII w. na polach wolskich odbywały się wybory kolejnych królów polskich podczas wolnych elekcji. Tutaj w obronie Warszawy przez wojskami rosyjskimi w 1831 r. walczyli Józef Sowiński i Józef Bem. W czasie powstania warszawskiego wojska niemieckie masowo mordowały ludność cywilną Woli.

Zobacz także: